12
APR
2016

Chiếc răng đắt nhất trên thế giới

Đó là chiếc răng của nhà bác học Isaac Newton (1642-1727), đã được bán với giá £730 (tương đương 3241 USD ngày nay) vào năm 1816 ở London. Người mua nó là một nhà quý tộc, và ông ta đã gắn chiếc răng này lên chiếc nhẫn của mình. Newton là người đã khám phá ra lực vạn vật hấp dẫn trong vật lý và thiên văn học, ông cũng đã tìm ra nhiều quy luật trong chuyển động của các vật, và là người phán đoán khá chính xác quy luật chuyển động của các ngôi sao và hành tinh trong hệ mặt trời.

Quay lại