24
APR
2017
hạnh phúc là gì ?

Hạnh phúc là gì?

Hạnh phúc là gì ? Có lẽ ai cũng từng tự đặt trong đầu câu hỏi như vậy và mỗi người  đều có quan niệm riêng về hạnh phúc. Nhưng chúng ta, mọi người đều biết rằng: Hạnh phúc là một trạng thái cảm xúc của con người khi điều gì đó trong cuộc sống làm ta thấy thỏa mãn; hạnh phúc ...