14
FEB
2018
tâm sự hỗ trợ sinh sản

Bức thư tình thứ hai

BỨC THƯ TÌNH THỨ HAI Và đây là chia sẻ của bạn Lê Thanh Thùy ở địa chỉ lethanhthuy82@outlook.com (Chia sẻ được gửi vào địa chỉ: bs.nha.bvbd@gmail.com  vào lúc  22g05 ngày 12/12/2017) Cho phép mình đặt tên cho chia sẻ này là “BỨC THƯ TÌNH THỨ HAI” (Dưới đây là nguyên văn bức t...