12
APR
2016

Hộp sọ có giá cao nhất

Đó là hộp sọ của Emanuel Swedenborg, nhà triết học và thần học người Thuỵ Điển. Vào ngày 6/3/1978, hộp sọ này đã được Viện Khoa học Hoàng gia Thuỵ Điển mua với giá £ 5 500 (Curon), tương đương với 10 560USD ngày nay. Swedenborg đã cho xuất bản 50 quyển sách trong suốt cuộc đời mình, sách của ông đã được dịch sang khoảng 30 ngôn ngữ khác nhau trên thế giới.

Quay lại