01
SEP
2018

Hỗ trợ sinh sản chuyên nghiệp

by :
comment : 0

CÁC YẾU TỐ QUYẾT ĐỊNH THÀNH CÔNG CỦA MỘT CHU KỲ IVF- TIÊU CHUẨN HÓA CHUYÊN MÔN MỘT TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH SẢN CHUYÊN NGHIỆP

Quy trình thụ tinh trong ống nghiệm(IVF)

Giới thiệu mô hình trung tâm Hỗ trợ sinh sản chuyên nghiệp

I. Bệnh nhân

Nguyên nhân vô sinh

Tuổi bệnh nhân

Các nhân tố khác

II. Cơ sở y tế

Nhân lực

Trung tâm hỗ trợ sinh sản, bệnh viện Bưu Điện - Nơi chắp cánh ước mơ làm Mẹ!

Trung tâm hỗ trợ sinh sản, bệnh viện Bưu Điện – Nơi chắp cánh ước mơ làm Mẹ!

Cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế

III. Hệ thống quản trị chất lượng

Quản trị chất lượng

Quản trị chất lượng tại Trung tâm HTSS Bệnh viện Bưu Điện

 

BS.Bạch Huy Anh

Để lại bình luận