12
MAR
2021

Bệnh viện Bưu Điện tuyển dụng Bác sĩ

Posted By :
Comments : Off

Căn cứ kế hoạch tuyển dụng lao động đã được phê duyệt, Bệnh viện Bưu điện – Bệnh viện đa khoa hạng I thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) thông báo tuyển dụng Bác sĩ vào làm việc tại Bệnh viện. Cụ thể như sau:

Trân trọng thông báo,