12
APR
2016

Bốn người sinh tư sống lâu nhất

Đó là các cụ Adolf, Anne-Marie, Emma và Elisabeth, người Ottman, thành phố Munich, nước Đức cùng sinh ngày 5/5/1912. Cả bốn cụ đều sống ít nhất đến năm 79 tuổi, trong đó cụ Adolf mất đầu tiên vào ngày 17/3/1992, khi 79 tuổi 317 ngày.

Quay lại