04
APR
2019

Biết ngoại ngữ vẫn hơn!

Một con mèo nằm rình chuột. Lũ chuột biết tỏng mèo đang rình nên nháy mắt bảo nhau nằm im không chịu ra khỏi hang.
Mèo rướn cổ lên trời rồi sủa: “Gâu… gâu..gâu… ” mấy tiếng.

Lũ chuột nghe thấy tiếng “gâu..gâu” nghĩ mèo đã bị chó đuổi đi, bèn vỗ tay, hò hét kéo ra khỏi hang để xem. Mèo lập tức vồ lấy và chén no nê.

Vừa ăn, mèo vừa gật gù tâm đắc: “Đúng là biết ngoại ngữ vẫn hơn!”

Quay lại