05
SEP
2018

Xem bói

Có hai vợ chồng nhà nọ rất hay “chạm trán” nhau, không biết làm cách nào để giải quyết vấn đề. Ông chồng quyết định đi xem bói.

Ông chồng: Thày xem thử tướng con là người thế nào?

Thày bói: Anh là người thiện lành!

Ông chồng: Vậy, thày xem vợ con là người thế nào?

Thày bói: Vợ anh cũng là người thiện!

Ông chồng: Thày phán tào lao! Vợ con, nó suốt ngày o ép, bắt nạt, đánh đập con, vậy, thiện là thiện cái gì?

Thày bói: Thiện … chiến!

Ông chồng:  !?!

Quay lại