12
APR
2016

Người phẫu thuật thẩm mỹ nhiều lần nhất

Đó là cô Fulvia Celica Siguas Sandoval, người Peru. Cô đã thực hiện tổng cộng 64 lần phẫu thuật thẩm mỹ tính từ tháng 12 năm 1979. Trong đó, có 25 lần để sửa mặt và cổ, và những lần khác để sửa tai, chân, tay. Fulvia là một người dẫn chương trình thông minh trên truyền hình, cô cũng là một người chuyển đổi giới tính. Cô đã gây xôn xao dư luận vào năm 1998 khi cô đứng ra tranh cử chức thị trưởng thủ đô Lima, Pêru. “Tôi đã thích tham gia chính trường từ lâu rồi.” , cô nói, “Nhưng mọi người thường cho tôi ra lề, họ coi tôi là kẻ quấy rối vì tôi đã phẫu thuật thẩm mỹ rất nhiều lần”

Vào năm 1995, người đầu tiên giữ kỷ lục này là cô Cindy Jackson, người Mỹ, cô đã bỏ ra khoảng 99 600 USD để thực hiện 28 cuộc phẫu thuật thẩm mỹ trong thời gian 15 năm.

Quay lại