13
APR
2016

Buồn phiền vì chồng nghĩ mình là vịt

Một người phụ nữ đến bệnh viện tâm thần than vãn với bác sĩ:

– Bác sĩ ơi, bác sĩ giúp tôi với! Chồng tôi cứ luôn nghĩ anh ấy là một con vịt!

Bác sĩ trấn an:

– Bà cứ bình tĩnh đã. Trước tiên hãy cho tôi biết chuyện đó bắt đầu từ lúc nào thưa bà?

Người phụ nữ nhăn mặt đáp:

– Từ lúc chúng tôi vẫn còn là những quả trứng thì ông ấy đã nghĩ như thế rồi.

– !?!

Quay lại