13
APR
2016

Nhận nhầm sổ liên lạc

Vova phụng phịu kể với bạn ngồi cùng bàn:
– Hôm qua tao bị bố tao tẩn cho 2 lần.
– Lý do là gì?
– Lần thứ nhất tao đưa cho bố tao xem sổ liên lạc, trong đó toàn điểm kém và những dòng phê bình của giáo viên về tội nghịch ngợm.

– Còn lần thứ hai?

– Lần thứ hai là khi bố tao nhận ra đó là quyển sổ liên lạc từ thời đi học của ông ấy.

– @;-

Quay lại