05
DEC
2018

Người phụ nữ tuyệt vời

Tý và Tèo là đôi bạn thân làm cùng ở Bệnh viện Bưu điện, ngồi tâm sự với nhau.

Tý: Có lẽ mình phải viết đơn xin ly dị.

Tèo: Sao vậy?

Tý: Vợ mình nửa năm nay không thèm nói với mình một câu nào.

Tèo: Cậu điên à! Biết tìm đâu ra một người phụ nữ tuyệt vời như thế.

Tý:  !?!

Quay lại