30
MAR
2019

Tạo sao Tèo được 0 điểm?

Một buổi tối, sau khi xem qua Sổ liên lạc của Tèo học sinh lớp 1, ông bố đùng đùng nổi giận.
Ông bố: Tèo, lại đây bố hỏi! Tại sao Toán con được 0 điểm?, why?
Tèo: Cô hỏi: “3+2 = mấy”, con trả lời, “dễ ợt, 3+2 = 5”, rồi cô lại hỏi: “Thế 2+3= mấy”.
Ông bố: It is easy!, con không biết à?
Tèo: Mứt!, con trả lời là: “Khác đéo gì!, 2+3 cũng bằng 5”, vậy mà cô cho 0 điểm!
Ông bố: OK, vậy còn Tiếng việt, tại sao con được 0 điểm?
Tèo: Tại, cô bảo con đặt câu có từ “con bò”
Bố: It is not difficult!, it is so cool!, con đặt câu thế nào?
Tèo: Con đặt câu: “Cô giáo là con bò vàng”, vậy mà cô lại cho con điểm 0!
Bố: Ok, Thế còn môn thể dục, tại sao con cũng được điểm 0?
Tèo: Thể dục cô kiểm tra bài bước đều,cô bảo: “Nhấc chân trái lên, rồi nhấc chân phải lên!”, con thấy sai sai nên bèn hỏi cô: “Giơ cả 2 chân thì đứng bằng cái đéo gì?” – thế là cô cho con điểm 0 về chỗ ạ.
Ông bố: – ??!

Quay lại